diumenge, 29 de març del 2015

Túmuls i despoblats íbers al Matarranya. Calaceit - Cretas

Genista scorpius
Argelaga borda
Calaceit, 28/03/2015
Foto: Pepe Valverde

Allium neapolitanum
All blanc
Calaceit, 28/03/2015
Foto: Pepe Valverdedissabte, 21 de març del 2015

dilluns, 2 de març del 2015

Puig Campana i Penyes Llúcies (28/02 i 01/03/2015)

Coronilla minima subsp. lotoides
Coroneta
Puig Campana , 28/02/2015
Foto: Pepe Valverde

Arisarum vulgare
Fraret
Cotalba, 01/03/2015
Foto: Pepe Valverde

Anagyris foetrida
Garrofer del diable
Aielo de Rugat. 01/03/2015
Foto: Pepe Valverde

Es tractad'una planta que ja l'hem citada en aquest blog, concretament en l'excursió infantil al castell de Polpis (13/04/2014). En aquella ocasió només varem vore les fulles i els fruits, ara la fiquem de nou  per poder contemplar les flors, que apareixen a finals de l'hivern i principis de la primavera.
És una espècie curiosa per diverses raons, una d'elles és el ser una caducifòlia d'estiu (perd les fulles per protegir-se de la calor i les torna a treure a l'hivern). És també l'única espècie present a Europa de polinització ornitòfila (són els pardalets i no els insectes els que dispersen el polen). L'altra curiositat és que sól apareixer als voltants de les ruïnes dels castells, açò és degut a que en l'edat mitjana se la cultivava allí per enverinar les fletxes.