dijous, 11 d’agost del 2022

Volta al Mont Blanc (Alps, del 3 a l'11 d'agost)

En primer lloc van ser els arbres els que ens van cridar l'atenció. Des de la primera pujada i al llarg de tot el recoregut ens van acompanyar i proveir d'agradable ombra. En les parts més baixes els aurons  (Acer campestre) es convinaven amb la moixera de guilla i dues espècies de la família Betulaceae: algún vern (Alnus incana?) -en castellà aliso-, i els bedolls (Betula alba)

Sorbus aucuparia                                                                                                                                                                                                         Alnus sp. 

Auró blanc o arrugat (Acer campestre)

De la família dels pins (Pinaceae), a més d'algún abet (Abies alba), vam vore l'abundant pícea europea, que és l'arbre de nadal original ( Picea abies), i a major alçaria el làrix europeu mélèze en francés (Laris decidua) i agún exemplar aïllat de l'únic pi europeu de cinc acícules  Pinus cembra

   Pícea           
                                                                                                                                i Làrix


                                                             Làrix


Pi cembraTambé els arbustos ens van cridar l'atenció al llarg de molts recorreguts, entre ells podem destacar  Cicerbita alpina

Rododendron ferruginosumNaviu (Vaccinium myrtillus)


Rubus idaeus (gerd)
 
De flors ja n'hi havia relativament poques, degut a l'avançat de l'estiu i la sequera que pateix la zona, tot i això encar varem vore prou espècies, algunes molt abundants i altres més escases, entre altres podem destacar les següents:

Epilobium angustifolium
                                                                                                             Parnasia pallustrisTrifolium alpinum

Centaurea uniflora 

Cirsiun spinosissimum


Crepis aurea
Tres de la família GentianaceaeGentiana asclepiadea
Gentianopsis ciliata

Gentianella campestris

Lotus alpinus

                                                                                                         Silene acaulis

Soldanella alpina

Euriophorum angustifolium


Sedum anacampseros

Polygonum viviparum