divendres, 21 de juliol del 2023

Astúries Oriental (del 13 al 21 de juliol)

 La flora d'Astúries és molt abundant i diversa, tal com van ser les nostres excursions. Ací només citarem algunes espècies, bé perque es repetien en diferents ocasions o perque eren singulars per a nosaltres.

 Entre els arbres, alguns alòctons com els eucaliptus o els pins de Montreal, i autòctons com els roures o castanyers, ens va cridar l'atenció  una espècie d'aurò anomenat fals platan.
Acer pseudoplatanusEn les excursions costeres abundava la Silene uniflora 


En zones interiors i més muntanyoses es repetia aquesta, coneguda com a herba del bàlsam (Sideritis hyssopifolia), amb propietats medicinals, digestives i antidiarreiques.

En les excursions per zones més humides, prop de rius, rierols o aiguamolls vam trobar le següents:

Aconitum vulparia (matallolps groc)

                                                                  Veronica beccabunga (creixen de cavall)

Lychnis flos-cuculi (flor de cucut)